Jul i Thy 1944

 

Side Titel
3 Julebuddet til dem, der bygger, her i Mørkets og Dødens Skygger – af Pastor Enrico Bjerre, Hundborg
4-6 Spøgelseshuset i Thisted – Af Astrid Ravnemose
7-10 Thybo Lune og Humør – Af Gustav Poulsen
11-13 Vi elsker vort Land… – Af Gerda Hegnet Bach

Billeder:

Navn Side
Liden Kirstens Grav, Vestervig 11
Sjørring Kirke 12
Dollerup Mølle 13
14 Saa døe Mathi’s – Af Hans Bakgaard
15-20 Jul i Thy – Af K. Magleby Sørensen
21-25 Grisegildet – Af Homo
26 Aften – Digt af Forfatteren Hans Bakgaard
27-30 Der gik en Sky for Solen – Af Anders C. Svalgaard
31-32 Den bette Skrædder – Fortælling af Førstelærer Larsen
33-38 Da der gravedes Guld i Thy – En Thybos Erindringer fra Firserne i forrige Aarhundrede. Af J. C. Jensen

Billede: Skibstedhøj i Vorring – Side 36

39-41 Den egensidige Herregaardsfrue i Thy – Af Forfatteren K. Magleby Sørensen
42-43 Den nye Skoleordnings Indførelse og Embedsstandens Afskaffelse i Fedterup Kommune – Af Niels Pindehugger
44 Lars Aisens Mening om Tjenestfolk – Digt af I. C. Jensen
45-50 Det blev Jul for Jørgen Toft – Af Caroline Willumsen
51-57 Kløften – Af Forfatteren Hans Bakgaard
58-59 Thisted Blæksprøjte
60-64 Reklamer

 

Navne:

 

Pastor Enrico Bjerre, Hundborg

Astrid Ravnemose

Vustav Poulsen

Gerda Hegnet Bach

Hans Bakgaard

Magleby Sørensen

Homo

Anders C. Svalgaard

Førstelærer Larsen, Hørdum

C. Jensen

Niels Pindehugger

Caroline Willumsen

Carl Lundblad (tegner)