Jul i Thy 1943

 

Side Titel
3 Danmark – Digt af Astrid Ravnemose
4-7 Gammel-Dorre – En Skitse fra Thy af Chr. Smerup
8-14 Jul og Juleskikke i Thy i gamle Dage – af J. C. Jensen
15-20 Og Sneen den føg… – Julefortælling af Gerda Hegnet Bach
21-22 Vildsunds Marken (det muntre hjørne) af Hans Bakgaard
23-28 En Nat paa Kronens Hede – Af Anders C. Svalgaard
29-34 Thylands Datter – Fortælling af K. Magleby Sørensen
35-38 Manden fra Skovene – Fortælling af Forfatteren Hans Bakgaard
39-42 Fra Thy i gamle Dage. Anekdoter
43-48 Alligevel den rette – Julefortælling af Caroline Willumsen
49-52 Strandfogdens Datter –Af A. Nielsen, Strande
53-58 Paa Grund i Kanalen Juleaften – Af Gustav Poulsen
59-60 Thisted Blæksprøjte
60 Min sidste trøst – digt
61 Et Ønske – digt
62-64 Reklamer

 

Navne:

 

Astrid Ravnemose

Chr. Smerup

C. Jensen

Gerda Hegnet Bach

Hans Bakgaard

Anders C. Svalgaard

Magleby Sørensen

Caroline Willumsen

Nielsen

Gustav Pouslen

Carl Lundblad (tegner)