Jul i Thy 1942

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse
3-4 Julebudet – Af Pastor K. C. Holm, Thisted
5-7 En vanskelig handel – Af Redaktør C. Brunsgaard
8-9 Min Barndomsby – Digt af Annars Pedersen
10-13 Mosehans – Af Førstelærer Larsen, Hørdum
14 Æ narre – Digt af Hans Bakgaard
15-20 ”Klitrosen” –  Af A. Nielsen, Strande
21 Provst Henry Dahl in memoriam – Digt af Hans Bakgaard
22-24 Da Maren Ejlertsens Datter blev konfimeret – Tidsbillede fra bondelivet i thy i det tyvende Aarhundredes første Halvdel, af Niels Pindehugger
25-32 Helten fra Lønnerup Fjord – Fortælling af Hans Bakgaard
33-37 Da Vandene kom – Af Anders C. Svalgaard
37 Vort Fædreland – Digt af Otto Møller
38-42 Mysteriet ved Kallerup Kjær – En thybohistorie af Chr. Smerup
43-48 Var det Hjemlængsel? – Julefortælling af Aage Rosendal
48 Haabet – Digt af Otto Møller
49-52 Thylandske Anekdoter
52-53 Den riig mand aa hans fatte Muer – Digt af Jens Sloth Odgaard
54-58 En gammel Thybos Jul i fremmede Havne – Af J. C. Jensen
59-60 Thisted Blæksprøjte
61 Epigrammer – Af Otto Møller
62-64 Reklamer

 

Navne:

 

Pastor K. C. Holm

Redaktør C. Brunsgaard

Annars Pedersen

Førstelærer Larsen

Forfatteren Hans Bakgaard

Nielsen

Nielse Pindehugger

Anders C. Svalgaard

Otto Møller

Revisor Chr. Smerup

Aage Rosendal

Jens Sloth Odgaard

C. Jensen

Carl Lundblad (tegner)