Jul i Thy 1941

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse
3 Thyland – Digt af J. C. Jensen
4 Ledestjernen – Af Pastor H. Juul Sørensen, Thisted
5-8 Katten og Juleharen – Novelle af Børge Lützhøft Christensen
9-17 De gamle klokker – Skildringer fra Thy af Redaktør Kr. Th. Andersen, Hurup

Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Stagstrup Kirke. 10
Thisted Kirke. 11
Sjørring Kirke. 12
Hundborg Kirke. 13
Vang Kirke. 14
Vestervig Kirke. 15
Kirken i Hvidbjerg v. Aa. 16
17 Svøben – Digt af Otto Møller
18-25 Jul i Thy – Fortælling af Hans Bakgaard

Billede på side 23: ”…. sin skønne Fødeby ved Fjorden….”

26-28 Da Kræn Thøger skulde sætte sin yngste Dreng til Vej – Af Førstelærer Chr. Larsen, Hørdum
29 En Markensmøed – Digt af Hans Bakgaard
30-36 Dødstaagen over Thy – Af Anders C. Svalgaard
37-40 Fra gamle Dage – Thylandske anektdoter
40 Livsspørgsmaalet – Digt af Otto Møller
41 Æ Kvaksalverskes Gywtemoel – Digt af Jens Sloth Odgaard
42-44 Klit-Stines Jul – Af A. Nielsen, Strande
45-48 Doverodde som Thys største Handelsplads – Af Jens P. Søndergaard, Hundborg
49-54 Bombeflyveren og julsetjernen – Jule-legende
55-59 Fra ”æ Bindstow” paa Thyholm – Af Jens Sloth Odgaard, Ullerupgaard
59 Kærlighedsbudet – Digt af Otto Møller
60-61 Thisted Blæksprøjte
62-64 Reklamer

 

Navne:

 

C. Jensen

Pastor H. Juul Sørensen

Børge Lützhøft Christensen

Redaktør Kr. Th. Andersen

Otto Møller

Hans Bakgaard

Førstelærer Larsen

Anders C. Svalgaard

Jens Sloth Odgaard

Nielsen

Jens P. Søndergaard

Carl Lundblad (tegner)