Jul i Thy 1940

 

Side Titel
3 Danmark – Digt af Otto Møller
4-5 Tre Hjem – Af Pastor emer. A. M. Møller, Viborg, fhv. Sognepræst i Thisted-Tilsted
6-11 Saa gaar det lige op! – Novelle fra Thy af Forfatteren Lis Elkjær
12-16 Jule-Strandingen – Skildring fra Thylands Vestkyst af Jørn Hee
16 Bette Niels – Digt af Hans Bakgaard
17-20 Rørdrummen – Jagtfortælling af Skovrider C. F. Jensen, Hurup
21-25 Jul i Nordatlanten – Fortælling af Sv. Damgard
26-32 Jørgensminde – Fortælling fra Vestkysten af K. Magleby Sørensen
32 Mett i æ Daer – Digt af Hans Bakgaard
33-35 Troldheksen i Thy – Sagn ved Førstelærer Larsen, Hørdum
36-39 Det store Julsdrama – Af A. Nielsen, Strande
40-44 Byen – Af Anders C. Svalgaard
45-48 Utrolige Rævestreger – Jagtfortælling fra Thy af førstelærer E. Foged, Boddum
49-52 Da Kongen beordrede Strandvagt i Thy. Nogle Optegnelser fra Aaret 1609 – Af K. Magleby Sørensen
53 ”Peris” – Digt af J. Sloth Odgaard
54-56 Er der Skildpadder i Dover Plantage? – Af Jens P. Søndergaard, Hundborg
57 Thisted Blæksprøjte
59-60 Mesterbokserens Hjemkomst – Af Gustav Poulsen
60-64 Reklamer

 

Navne:

 

Otto Møller

Pastor emer. A. M. Møller

Lis Elkjær

Jørn Hee

Hans Bakgaard

Skovrider C. F. Jensen

Sv. Damgaard

Magleby Sørensen

Førstelærer Larsen

Nielsen

Anders. C. Svalgaard

Førstelærer E. Foged

Sloth Odgaard

Jens P. Søndergaard

Gustav Poulsen

Carl Lundblad (tegner)