Jul i Thy 1939

 

Side Titel
3-4 Ære være Gud i det højeste – Af Provst Dahl, Hurup. Billede af Hurup kirke
5 Fagre Thy
6-7 Det var dengang – fotografisk serie

Billeder:

Navn Side
Skoleinspektør Larsen hilser paa afdøde Amtmand Helper 6
Dengang Direktør P. Bojer og Jens Elbrønd levede 6
Afdøde cand. mag. & theol. Niels Hansen 6
Dengang Overretssagsfører Billeskov-Jansen endnu boede i Thisted 7
Dengang Skovsted Post agede (om ikke med Stude) saa med Heste 7
Dengang da Havnefoged Madsen endnu kunde sejle 7
8-10 Præst og Degn. Fortælling fra Thy – Af Førstelærer Larsen, Hørdum
11 Mi Bette Vieb – Digt af Hans Bakgaard
12-16 Kaspar Spillemands Brudevals – Thylandsk fortælling af K. Magleby Sørensen
17-21 Michels Væddemål – Fortælling af Egon Nielsen, Ydby
22-24 En viking fra Thy – Af Førstelærer Larsen, Hørdum
25-28 Lone – Vesterhavs-Fortælling af A. Nielsen, Strande
29 Kærligheden – Digt af Otto Møller
30-31 Foto-Knips fra Thisted

Billeder:

Navn Side
Ung Elskov 30
Bager Oddes William 30
Tørsten slukkes 30
Den kæntrer!?!? 31
Et Kig fra Plantagen 31
Indgangen til Amtsgaarden 31
32-38 ….og andet Godtfolk – Af Anders C. Svalgaard
38 Gamle Anes Juleaften – Digt af Otto Møller
39-47 Jeg mødte ham fire Gange! – Fortælling af Annnars Pedersen
47 En Stranding – en Redning – Digt af Otto Møller
48-50 Til Tambohus med Lam – Af Jens Sloth Odgaard
50 Mi Søn i Amerika – Digt af Hans Bakgaard
51-53 De Thyland Nisser – Af K. Magleby Sørensen
54-55 Jens aa Line – Digt af Jens Sloth Odgaard, Nr. Ullerupgaard
56-60 Stormfloden i Limfjorden for 100 Aar siden – Af Henry E. Pedersen
61 Thisted Blæksprøjte
62-64 Reklamer

 

Navne:

 

Provst Dahl

Johanne O. Billeskov

Førstelærer Larsen

Hans Bakgaard

Magleby Sørensen

Chr. Søndergaard

Egon Nielsen

Nielsen

Otto Møller

Anders C. Svalgaard

Annars Pedersen

Proprietær Jens Sloth Odgaard

Jens Odgaard

Henry E. Pedersen

Carl Lundblad (tegner)