Jul i Thy 1938

 

Side Titel
4-5 Julens Rigdom – Af Pastor Georg Westh
6-11 Hørdar. Hvorledes Jernet kom til Thy – Af Førstelærer Larsen, Hørdum
12-17 Byens Børn. Skildring fra det gamle Thisted – Af Anders C. Svalgaard
18-19 Thyland – Digt af Jens Sloth Odgaard
20-26 Klokkerne Drager! – Julefortælling af Annars Petersen
26 At elske – Digt af Otto Møller
27 Ved Lønnerup Fjord – Digt af A. M. Nielsen, Skovsted
28-32 Størst er Kærligheden – Af Hans Bakgaard
33-38 Jul alligevel – Af K. Magleby Sørensen
39 Pe Kresten – Digt af Hans Bakgaard
40-44 Spøgelset i Vestervy Kirke – Af A. Nielsen, Strande
44 Jul – Digt af Otto Møller
45-52 Sonjas Dukke – Julefortælling af Hans O. Svalgaard
52 Exemplet – Digt af Otto Møller
53 Æ gammel Sognefoged – Digt af Hans Bakgaard
54-58 Jul i Thy i gamle Dage. De gamle Juleskikke, af hvilke mange lever den Dag i Dag – Ved Carl Chr. Carlsen
59-60 Thisted Blæksprøjte
61 Boomerangen – Digt af Otto Møller
61-64 Reklamer

 

 

 

 

 

Navne:

 

Pastor Georg Westh

Førstelærer Larsen

Anders C. Svalgaard

Jens Sloth Odgaard

Annars Petersen

Otto Møller

M. Nielsen

Hans Bakgaard

Magleby Sørensen

Nielsen

Hans O. Svalgaard

Carl Chr. Carlsen

Carl Lundblad (tegner)