Jul i Thy 1937

 

Side Titel
3 Jul i Thy – digt af afdøde frofatter Johs. V. Kirk
4-5 Lyset fra det høje har besøgt os – Julebetragtning af Pastor S. Nyegaard
5 Fred – digt af Otto Møller
6-8 Frank Dovers sidste Aar i Thy – af Forfatteren Johannes Buchholtz

Billeder:

Side 6: ’Dette Billede kalder hans Venner Frank Dovers Ansigt’

Side 7: Tobaksplantagen ved Hurup

Side 7: Her ser man Frank Dover sammen med en af sine sorte Boys, der var ham tro som Guld’

Side 8: Frank Dover paa Plantagen i Sydafrika

9-12 Store Knud i København – af Bertel Butz Müller
13-16 Et Julebesøg – Novelle fra en lille By i Ty, af Ellen Hansen
17 Brændende Verden – digt af Hans Bakgaard
18-24 En god Juleaften trods alt – af Tinne Sunesen
25 Nae i æ Tue – Digt paa Thybomaal af Landbrugskandidat Jens Kirk
26-28 Det Thylandske Sognedige – af Førstelærer Larsen, Hørdum
29-34 Jul paa ”Egegaard” – af Hans Bakgaard
35 Hvad naaede vi? – digt af Otto Møller
36-39 Efter Stormen – Fortælling fra Vestkysten af Jørn Hee
40-42 Agentens Juleaften – Jule-fortælling af Førstelærer Larsen, Hørdum
43 Hvor skønt at se der tændes Lys – digt af Hans Bakgaard
44-46 En Stranding – af J. Chr. Møller
47-50 Heksen fra Thy – af Forfatteren K. Magleby Sørensen
51-52 Ene i Ødet – Skildring fra Sandflugtens Tid i Thy, af Anders C. Svalgaard
53-54 Thisted Blæksprøjte – Vittigheder
54-55 Stemningsbillede fra Byen – Digt af Landbrugskandidat Jens Kirk
56-51 Naar Skæbnen spiller ind – En Smuglerhistorie fra Thy’s Vestkyst, af Poul Voetmann
61-64 Reklamer

 

 

 

 

 

Navne:

 

Johs. V. Kirk

Pastor S. Nyegaard

Otto Møller

Johannes Buchholtz

Bertel Budtz Müller

Ellen Hansen

Hans Bakgaard

Tinne Sunesne

Jens Kirk

Førstelærer Larsen

Jørn Hee

Chr. Møller

Magleby Sørensen

Anders C. Svalgaard

Poul E. Th. Voetmann

Tegner Axel Mathiesen