Jul i Thy 1932

 

Side Titel
5 ”Lirekassemandens Jul” af Otto Møller
6-8 ”To Navne” af Chr. Villadsen
9-14 ”Hanstholms Lyksaligheder” af Bertel Budtz Müller. Billeder af Iwo Brunander

Billeder:

Navn Side
Kystfiskeren tager Fangsten hjem 9
Hedegaard i Tveds lige før Hanstholm 9
Sommerskyer paa Bjerget 10
Sommeren – Kysten under Roshage 10
Ræhr Kirkegaard ved den nye Landevej 11
Fra de store Gadeanlæg til den nye By paa Hanstholm 11
Gammeltorp – med Udsigt gennem Slugten paa Hanstholm til Saubjerg 12
Til Fyraften – hjemad med Ralvognen fra Stranden under Roshage 12
Broen under Baadsgaardskrænten 13
Blissø – Sommerdag 13
15 ”Et Barns Fodspor” digt af Lis Bendixen
16-20 ”Kobberskrinets Magt” Sagn fra Herregaarden ved Nors Sø” Illustreret af Tegneren Leo Estvad
24-26 ”En gammel Kriminalhistorie fra Thisted” – Illustreret af A. Birkholm
27-29 ”Indtryk fra Amerika” af Peter Columbus Agersnap. Illustreret af J. Haaning
30-39 ”Barnets Røst” – Julefortælling af Tom Smidth. Illustreret af Johs. Haaning
40-44 ”Om Thyboen i ældre, dansk Litteratur” – Af I. P. Jensen. Illustreret af A. Birkholm
45 Blomstervinduet i Amtsgaarden, Thisted (billede)
61-64 Reklamer
48-54 ”Limfjordsfolk” – En julefortælling fra Limfjordsegnene – Af Jens Kirk
55 ”Vinter-Solhverv” – Digt af Otto Møller
56-57 ”Stille Jul” – Breve fra en ganske ung Pige. Ved Johan Keller
58-59 ”Thisted Blæksprøjte” – Vittigheder
60 ”Bogfiskeren”

’Præmiekupon’ nederst på siden.

62-64 Reklamer

 

 

 

 

 

 

 

Navne:

 

Otto Møller

Chr. Villadsen

Haaning

Bertel Budtz Müller

Iwo Brunander

Lis Bendixen

Leo Estvad

Viceskoleinspektør P. L. Hald

Birkholm

Peter Columbus Agersnap

Tom Smidth

P. Jensen

Jens Kirk

Johan Keller

Georg Pors