Jul i Thy 1931

 

Side Titel
3-4 Forord – ”Hjemmets jul”
5-8 ”Lys og Skygge” af Elena Arboe (roman/historie)
9 Digt – ”Jul”
10-18 Artikel – ”Kender du Thy?”

Billeder:

Navn Side
Bulbjerg 10
Havnebygningen ved Hanstholm 11
Klitmøller 11
Lyngby 11
Bøgstedrende 12
”Prinsesse Margrethes Hus”, Lyngby 12
Vilsund 13
Nors Sø 14
Vandet Sø 15
19-20 A snød ham saa voldsomt – af Overretsagsfører H. Billeskov Jansen
21-29 ”Den sidste jul paa skkovhuset” af Bertel Budtz Müller
30 ”Jul” af cand. theol. & mag. Niels Hansen
31-32 ”Jule-Traditioner” af Lis Bendixen
33-37 ”Hvad synes De om Thisted?” af Amtmand Haugen-Johansen
38 ”Birgit og Kaare” af Lis Bendixen
39 ”Fra Amtsgaardens Have”

Billeder:

Amtsgaardens Have

Afrodite i Badet

Afrodite

40-45 ”Barmhjærtighed” af Sognepræst Carl Hornbech
46 ”I en have” af Villa Bendixen
47-51 ”Med Julenisse ved Haanden” af P.L. Hald
52-54 ”Gummistøvlerne” – En Historie for de Smaa

’Præmiekupon’ på sidste side

55-58 ”Thisted vaagnede en Morgen – men Solen stod ikke op..” ved Georg Pors
59 ”Thisted Blælsprøjte” – vittigheder
60-61 ”Thisted Bryghus”

Billeder:

Bryggeriets Vogne klar til at køre ud.

Interiør fra Thisted Bryghus

 

62-64 Reklamer

Navne:

 

Pastor A. M. Møller

Elna Arboe

Cand. theol. & mag. Niels Hansen

Overretssagsfører Billeskov Jansen

Bertel Budtz Müller

Niels Hansen

Lis Bendixen

Sognepræst Carl Hornbeck

Villa Bendixen

Viseskoleinspektør P. L. Hald

Georg Pors

 

Navne fra ”Hvad synes De om Thisted?”

 

Amtmand Haugen-Johansen

Borgmester Bjerregaard

Redaktør M. Aaberg

Redaktør C. Brunsgaard

Fhv. Vice-Generalpostdir. Carstensen

Bibliotekar Grønkjær

Bankdirektør H. J. Hartz

Skoleinspektør A. Larsen

Fru Redaktionssekretær Dagmar Lustrup

Godsexpeditør C. Nielsen

Stenhuggerm. Sanderhoff Jensen

Kulgrosserer Holger Sørensen

Gaardejer Jens Sørensen, Gjærup